Back to Top

BDSM性字典

地枕

地枕是中世纪枕头的一种变体,由金属、木头或钢铁制成。

它用于对奴隶或女奴的极度固定和展示、惩罚或固定。行业的变化是多变的,每一种形式都是可以想象的。此外,还有带插头连接的可调式模块化系统,可在任何位置进行个性化调整。
  

项目选项:

货号: 92

种类: B

https://chn.bdsm-sex-dictionary.com/details_chn.php?id=92

打印文章

更新: 三, 09.12.2020现有译文:

Bodenpranger

Floor pillory

Pilier de solGogna a terra

フロアピロリー

Vloerschandpaal

Pręgierz podłogowy

Pelourinho de chão

Pelourinho de chãoПилюли на полуLa picota del suelo