Back to Top

BDSM性字典

Bukkake

武交一般指的是一种常见的集体性行为,即几个男人把精子撒在一个女人的身上,通常是撒在她的脸上。不过,男性的精子也有其他目标,比如乳房、生殖器、臀部或某些衣物。  

项目选项:

货号: 110

种类: B

https://chn.bdsm-sex-dictionary.com/details_chn.php?id=110

打印文章

更新: 六, 12.12.2020现有译文:

Bukkake

Bukkake

BukkakeBukkake

ぶっかけ

Bukkake

Bukkake

Bukkake

BukkakeБуккакеBukkake